Category Archives: business

තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට සහන පොලී ණය මාර්තුවේදී

තරුණ ව්‍යවසායකයන් බිහිකිරීමේ අරමුණින් යුතුව 2018 අයවැයේ ප්‍රධාන යෝජනාවක් වන ව්‍යවසායකත්ව ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන මාර්තු මස අරඹන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසා සිටියේය.

මේ සඳහා ණය යෝජනා ක්‍රම 15ක් යටතේ තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට සහන පොලී අනුපාත සහ රජයේ ඇපකර මත රු.මිලියන 60,000ක පමණ මූල්‍යාධාර පහසුකම් ලබාදෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මේ යටතේ තරුණයන්ට, කාන්තාවන්ට හා විශේෂ හැකියා ඇති පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ යැයි ව්‍යාපාර ඇරඹීමට සහ කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත හා ධීවර ඇතුළු ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක කර්මාන්ත හෝ ව්‍යාපාර ඇරඹීම සඳහා සහනදායී පොලී මත රජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු හරහා ණය ලබාදෙන බවද පැවසීය. මෙම පොලී සහනය රජය මගින් දරනු ලබන අතර, එකී පොලිය ගෙවීම සඳහා රු.මිලියන 5,000ක් භාණ්ඩාගාරය විසින් වෙන්කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු ප්‍රධානීන් හා උසස් නිලධාරීන් සමග මහා භාණ්ඩාගාරයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම අදහස් පළ කෙරිණි.

අපනයනය ඉලක්ක කරගෙන ආර්ථිකය පුළුල් කිරීම තුළින් නව රැකියා බිහිකිරීමේ රජයේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සියලු බැංකුවල සහාය අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේය.

ස්වයං රැකියාව ඇතුළු සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරික අංශය පුළුල් කිරීම සඳහා ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමේදී ප්‍රාග්ධන පිරිවැය හා ණය ලබාගැනීම සඳහා ඇප තැබීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් බැංකු මගින් ණය ප්‍රතික්ෂේප වීමට මින් මතුවට රජය ඉඩ නොතබන බවද අමාත්‍යවරයා බැංකු ප්‍රධානීන් වෙත දැනුම් දුන්නේය.

ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් බැංකු අපේක්ෂා කරන ඇප රජය විසින් ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇති බැවින් මින් මතුවට ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ ශක්‍යතාව පමණක් සැලකිල්ලට ගෙන සහන පොලී පදනම මත ණය ලබාදීමට හැකිවන පරිදි රජය විසින් ණයකරුවන් වෙනුවෙන් ඇපකරයක් නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා ඇති බවද මෙහිදී පැවසීය.

ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට කාන්තා සහභාගීත්වයද ලබාගැනීමේ අරමුණින් ව්‍යසායකත්ව ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනට එක්වන කාන්තාවන්ට ණය ලබාදීමේදී අදාළ පොලියට ලබාදෙන 75%ක සහනයට අමතරව තවත් 10%ක අතිරික්ත පොලී සහනයක්ද, විශේෂ හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන්ට 15෴ක අතිරික්ත පොලී සහනයක්ද රජය විසින් භාණ්ඩාගාර ඇපකර සමගින් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව පැවසුණි.

කාන්තාවන්ට වැඩි අයිතියක් හිමි, අවම වශයෙන් කොටස්කරුවන් 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතව එක් කොටස්කරුවෙකුගෙන් රු.10,000ක අවම ප්‍රාග්ධනය සමග ආරම්භ කරනු ලබන සමාගම්වලට මූල්‍ය නොවන තාක්ෂණික පහසුකම්ද රජය විසින් ලබාදෙන බවද සඳහන් කළේය. එවන් සමාගම්වලින් කල්බදු ක්‍රමයට ලබාගනු ලබන යන්ත්‍ර සූත්‍රවල කල්බදු පිරිවැයෙන් 75%ක් රජය විසින් දරනු ලබන අතර, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඇපකරයද භාණ්ඩාගාරය විසින් අදාළ බැංකු වෙත නිකුත් කරනු ලබන බවද පැවසුණි.

රැකියා දස ලක්ෂයක් බිහිකිරීම හා ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩිකොට අපනයනය දිරිමත් කිරීම ප්‍රාධාන අරමුණු කොටගෙන මාර්තු මස ආරම්භ කිරීමට යෝජිත රජයේ ව්‍යවසායකත්ව ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන සාර්ථක කරගැනීමට අවශ්‍ය පූර්ණ සහාය ලබාදීමට මෙම පැවැති සාකච්ඡාවේදී සියලු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු ප්‍රධානීහු පොරොන්දු වූහ.

mangala-samaraweera

2017 නොවැම්බර් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත දර්ශකය ඉහළට

2016 වර්ෂයේ නොවැම්බර්මස නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව, 2017නොවැම්බර් මස නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයෙහි, නිෂ්පාදන ධාරිතාවයෙහි 4.4%ක වැඩිවීමක් වාර්තා වන බව 2017 නොවැම්බර් මසට අදාළ කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය නිකුත් කිරීමේ නිල නිවේදනය නිකුත් කරමින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්යඒ.ජේ.සතරසිංහ මහතා පවසයි.

තවද 2017 සහ 2016 යන වර්ෂවල නොවැම්බර් මස මෙම දර්ශකය පිළිවෙලින් 108.9 ක් සහ 104.3 ක් වූ බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසයි.

තරුණයන්ට සහන පොලී ණය මාර්තුවේදී – මංගල

තරුණ ව්‍යවසායකයන් බිහිකිරීමේ අරමුණින් යුතුව 2018 අයවැයේ ප්‍රධාන යෝජනාවක් වන ව්‍යවසායකත්ව ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන මාර්තු මස අරඹන බව මුදල් හා ජනමාධ්යන අමාත්ය‍ මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

මේ සඳහා ණය යෝජනා ක්‍රම 15 ක් යටතේ තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට සහන පොලී අනුපාත සහ රජයේ ඇපකර මත රු.මිලියන 60,000 ක පමණ මූල්‍ය ආධාර පහසුකම් ලබාදෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ආනයනය කළ ප්‍රථම පොල් මද තොගය කර්මාන්ත වෙත

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතාගේ පූර්ණ මැදිහත්වීම මත පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ ආනයනය කළ පළමු වැනි ශීත කළ පොල් මද තොගය කර්මාන්ත සඳහා මුදාහැරීම ආරම්භ වී තිබේ.

දිසිදි පොල්, නැවුම් පොල් තෙල් හා පොල් කිරි ඇතුළුව පොල් මද ආශ්‍රිත කර්මාන්තවල පිබිදීමත් සමග පොල් සඳහා වන ඉල්ලුම ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ යාම පොල් මිල කෙරෙහි විශාල බලපෑමක් කළ බවත්, දේශීය පොල් නිෂ්පාදනය වාර්ෂිකව ගෙඩි මිලියන 3000ක් පමණ වන අතර ඉන් සියයට 60 – 70 අතර ප්‍රමාණයක් සෘජු පරිභෝජනය සඳහා වැය වන බවත් ඔවුහු පවසති. මේ තත්ත්වය තුළ කර්මාන්ත සඳහා ඉතිරි වන්නේ සියයට 30 – 40ත් අතර ප්‍රමාණයක් බැවින් දැනට වෙළෙඳ පොළේ ඇති වී තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයට පිළියමක් ලෙස මෙසේ පොල් ආනයනය කළ බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

1_Coconut

ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ මහලේකම් ධුරයට ලලිත් ඔබේසේකර

ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ මහලේකම් ධුරයට වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙකු මෙන්ම, වෘත්තිකයකු වූ ලලිත් ඔබේසේකර මහතා 2018 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට පත්කර තිබේ. වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ හසල දැනුමක් ඇති ඒ මහතා 2010 වසරේ සිට 2013 වසර දක්වා ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ අතර සංගමයේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයකු ලෙස වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතියට සහ සංගමය වෙනුවෙන් විශාල සේවාවක් සිදුකළ වෘත්තිකයෙකු ලෙස ඔහු සැලකෙයි. මෙම සංගමයේ මහලේකම් තනතුරේ සිටි මාලින් ගුණතිලක මහතා 2001 වසරේ සිට අඛණ්ඩව වසර 16ක විශිෂ්ට සේවා කාලයකින් අනතුරුව පසුගියදා විශ්‍රාම ගොස් තිබේ.

ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ මහලේකම් තනතුරට අභිනවයෙන් පත් වූ ලලිත් ඔබේසේකර මහතා ජාතික සහ ක්ෂේත්‍රය හා සබැඳි මණ්ඩල සහ කමිටු කිහිපයක සංගමය හා එහි සාමාජිකත්වය නියෝජනය කරනු ඇත. මීට අමතරව සංගමය හා එහි සාමාජිකත්වය නියෝජනය කරමින් රජය සහ වෙළෙඳ පාර්ශ්ව සමග අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකරනු ඇත.

වැවිලි කර්මාන්තයේ දශක හතරකට වැඩි අත්දැකීම් සම්භාරයක් සහිත ලලිත් ඔබේසේකර මහතා 1973 වසරේදී අභ්‍යාසලාභී කළමනාකරවරයකු ලෙස මැක්වුඩ්ස් එස්ටේට්ස් ඇන්ඩ් ඒජන්සීස් සමාගමෙන් සිය වෘත්තීය ජීවිතය ඇරඹූ අතර, පූර්ණ කාලීන රැකියා ජීවිතයෙන් විශ්‍රාම යන විට කලාපීය වැවිලි සමාගම් දෙකක අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී ධුරයන්හි කටයුතු කර ඇත. පූර්ණකාලීන රැකියාවන්ගෙන් විශ්‍රාම යෑමෙන් අනතුරුවත් කලාපීය වැවිලි සමාගම් 21ක සහ සාමාජිකයන් සඳහා සිය උපදේශාත්මක සහාය කර්මාන්තයේ සිටින සෙසු පාර්ශ්වකරුවන් සමග වඩාත් ඵලදායී සබඳතා පවත්වාගෙන යෑමටත් සමත් වී සිටී.

1_Lalith Obeyesekere

දේශීය ආදායම් වෙතින් උ.පෙ සිසුන්ට උපහාර

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් විෂය ධාරා 7 යටතේම දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථාන හිමිකර ගත් සිසුන් ඇගයීමේ වැඩසටහනක් හෙට (12දා) උදෑසන දේශීය ආදායම් ප්‍රධාන කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් අයිවන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ජනරාල් නදුන් ගුරුගේ මහතා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන සඳහා ප්‍රථම ස්ථාන හිමිකර ගත් සිසුන් සමගින් ඔවුන්ගේ දෙමවුපියන්ද සහභාගි වීමට නියමිතය.

නිදහස් අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, ජාතික ආරක්ෂාව, යටිතල පහසුකම් ආදියට රජය වැය කරන්නාවූ අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණය උපයා දීමට ප්‍රමුඛ කාර්යයක් ඉටු කරන ආයතනය ලෙස 2017 උසස් පෙළ ප්‍රථමයන් වූ හපනුන්ට උපහාර දක්වා ඇගයීමට ලක් කිරීම විශේෂත්වයක් බව ඔවුහු පවසති. එමෙන්ම, ජනතාවගේ බදු මුදල් වැයකර ලබාදුන් නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් බිහිවූ මෙවැනි විශිෂ්ටයන් ඇගයීම ඒ සඳහා දායකවූ බදු ගෙවනලද ජනතාවට මෙන්ම, එම මුදල් රැස්කළ දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස ඔවුන්ටද සතුටක් බව ඔවුහු වැඩිදුරටත් පවසති.

මත්පැන් මිලදී ගැනීමට කාන්තාවන්ටත් අවස්ථාව

මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන සහ අලෙවි කරන ස්ථානවල කාන්තාවන් රැකියාව සඳහා යොදා ගැනීමට හා කාන්තාවන්ට මත්පැන් මිලදී ගැනීම සඳහා මෙතෙක් පැවැති තහනම ඉවත් කර ඇත.

මෙම නියමය සඳහා සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ වන විශේෂ ගැසට් නිවේදනයට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අද (10දා) අත්සන් තැබීය.

ඒ අනුව, මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන සහ අලෙවි කරන ස්ථානවල රැකියා කිරීමට සහ මත්පැන් මිලදී ගැනීමට කාන්තාවන්ට අවස්ථාව සැලසෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

2017 වසරේ ඉහළම නියුතු සේවක පිරිස සේවා අංශයෙන්

2017 වර්ෂෙය්දී ඉහළම නියුතු සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවා අංශයෙන් වාර්තා වන අතර වෘත්තීය කාණ්ඩ සැළකීමේදී වැඩි පිරිසක් වාර්තාවන්නේ “සේවා සහ විකුණුම් සේවක” කාණ්ඩයෙන් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඒ.ජේ. සතරසිංහ මහතා පවසයි.

2017 වර්ෂයේදී ප්‍රථම වරට ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මුළු රටම ආවරණය කරමින් සිදුකරන ලද ආයතනික සමීක්ෂණයක් මගින් මෙම කරුණු අනාවරණය කෙරෙයි. මෙම සමීක‍්ෂණය සේවයේ නියුතු පුද්ගල සංඛ්‍යාව 3 ට වැඩි ව්‍යාපාර ආයතන 3,500 ක නියැදියක් භාවිත කරමින් සිදුකර තිබේ.

රටේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඇබෑර්තු ලක්ෂ 4.97ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ අංශයන්හි 497,302 ක ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවක් (ඉල්ලුමක්) පවතින බව ශ්‍රම ඉල්ලුම පිළිබඳ සමීක‍්ෂණ වාර්තාව -2017 එළිදැක්වීමේදී  ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක‍්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඒ.ජේ සතරසිංහ මහතා පවසයි.

2017 වර්ෂයේදී ප්‍රථම වරට ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආයතනික සමීක්ෂණයක් මුළු රටම ආවරණය වන පරිදි සිදුකර ඇති අතර, මෙම සමීක‍්ෂණය සේවයේ නියුතු පුද්ගල සංඛ්‍යාව 3 ට වැඩි ව්‍යාපාර ආයතන 3,500 ක නියැදියක් භාවිත කරමින් සිදුකර තිබේ.

ඔස්ට්‍රේලියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළඳාම ඉහළ නඟී

ඔස්ට්‍රේලියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළෙඳ ගනුදෙනු 2016-17 කාල පරාසය තුළ ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් බිලියන 1.3ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙය අදාළ වසර තුළ දෙරට අතර සමස්ත වෙළෙඳ ගනුදෙනුවල 15%ක පමණ ඉහළ යෑමක් මෙන්ම, සේවා අංශයේ 27%ක පමණ ඉහළ යෑමක් බවත් පෙන්වා දෙන ඔස්ට්‍රේලියානු තානාපති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ පසුගිය වසර පහක කාලය තුළ එම ගනුදෙනුවල 8.6%ක පමණ වර්ධනයක් පැවති බවයි.