2015 ප්‍රථම මාස 9 සඳහා සියයට 5 ඉක්මවූ ආර්ථික වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 2014 වසරේ ප්‍රථම මාස 9 සඳහා වාර්තා කළ 2.4% ක වර්ධනය සමග සැසඳීමේදී 2015 වසරේ ප්‍රථම මාස 9 තුළ 5.2% ක වර්ධනයක් ලබා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (31දා) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පරිශ්‍රයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මෙම කරුණු අනාවරණය කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>