ෆොන්සේකා – ලොකුගේ ගැටෙති

‍ෙප්‍රාදේශිය සංවර්ධන අමාත්‍ය සරත් ෆොන්සේකා සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රී ගාමිණී ලොකුගේ අතර බහින්බස්වීමක් දුරදිග යාමෙන් පාර්ලිමේන්තුවගාලගෝට්ටිටක් බවට පත්විය.

එමෙන්ම මෙහිදී ගාමිණී ලොකුගේ සහ සරත් ෆොන්සේකා මහත්වරුන් පාර්ලිමේන්තුවට නොගැළපෙන අසභ්‍ය වචන භාවිත කළ අතර, ඒ සියල්ල හැන්සාඩ් වාර්තාවෙන් ඉවත් කරන බව එහිදී මූලාසනය සඳහන් කළේය.

මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සහ ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳ ඊයේ(30දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැති විවාදයේදී ගාමිණී ලොකුගේ මහතා අදහස් දක්වන අවස්ථාවේ මෙම බහින්බස්වීම ඇතිවිය.

1

2 thoughts on “ෆොන්සේකා – ලොකුගේ ගැටෙති

  1. සෙනෙවි

    ෆොන්සේකා මහතා ජනපතිවරණයෙන් පරාද උනේ ජාතියේ වාසනාවට කියල දැන් තමයි හිතෙන්නේ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>