ළඟදීම තල්මසෙක් අල්ලනවා – රංජන්

අපරාධවලට සම්බන්ධ ප්‍රධාන පුද්ගලයෙක් ඉදිරි දින කිහිපයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා පැවැසීය.

සිරස රූපවාහිනියේ සටන වැඩසටහන හා එක්වෙමින් ඔහු මෙම අදහස් දැක්වීය.

"බයවෙන්න එපා. ළඟදීම තල්මසෙක් අල්ලවා. ඒක ඔයාලගේ රූපවාහිනියෙන්ම කියන්න වෙනවා. තල්මසෙක් නෙමෙයි තල්මස්සු ගොඩක් අල්ලනවා." යැයි ඔහු පැවැසිය.

සටන වැඩසටහනේ අද මාතෘකා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම මැඩලීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තිබේද යන්නයි.

One thought on “ළඟදීම තල්මසෙක් අල්ලනවා – රංජන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>