හෙද සේවාව දීප ව්‍යාප්ත සේවාවක් කරයි

හෙද සේවාව දීප ව්‍යාප්ත සේවාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරුන් එකඟතාව පළකර ඇති බැවින් එය වහාම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

ඒ හෙද සේවාව මුහුණදී ඇති ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමයේ නියෝජිතයන් ඊයේ (13දා) පස්වරුවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදීය.

Nurse.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>