හිටපු තායිලන්ත අගමැතිගේ විදෙස් බලපත්‍රය අත්හිටුවයි

තායිලන්තයේ හිටපු අගමැතිනි යින්ග්ලක් ෂිනවත්‍රාගේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට තායිලන්ත වත්මන් ආණ්ඩුව පියවර ගෙන තිබේ.

ඇගේ පාලන සමයේ සිදුවූ සහල් සහනාධාරයක් සම්බන්ධ මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් හේතුවෙන් හිටපු අගමැතිනිය වැරදිකාරිය ලෙස පසුගිය මාසයේදී අධිකරණය ඉදිරියේ සනාථ වුවත්, නඩු තීන්දුවට පෙර ඇය රටින් පළාගොස් තිබුණි.

මේ තත්ත්වය යටතේ ඇගේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට තායිලන්ත බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.

ඇය සතුව තායිලන්ත රජය විසින් නිකුත් කළ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර හතරක් ඇති බව පැවසෙන අතර, මේ වනවිට එම සියලු විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර සියල්ලම අත්හිටුවීම තුළ ඇයට විදේශයක නෛතික ලෙස රැඳී සිටීමට අවකාශය නොලැබෙයි.

1_y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>