හලාවත සන්ධාන සභාපති එජාපයට

හලාවත ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති (සන්ධාන) එච්.ඒ.ජීවන් ජුඩ් මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් වි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක් වි ඇත‍.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂක කණ්ඩා‍යමේ නායක නිරෝෂන් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ ( 30 දා ) රාත්‍රි හලාවත තානායමේ දි පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ජාවකදි ජීවන් ජුඩ් මහතා නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා හරහා එජාපයට එක්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>