සේද මාවත ව්‍යාපාරික කවුන්සිලය ස්ථාපිත වෙයි

2017 වර්ෂයේ අගභාගයේදී මාලදිවයිනේ පවත්වන ලද චීන – දකුණු ආසියානු ව්‍යාපාරික කවුන්සිල රැස්වීමේදී සේද මාවත ව්‍යාපාරික කවුන්සිලය පිහිටුවීමට තීරණයක් ගෙන තිබේ.

මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් සේද මාවතේ ඇති ව්‍යවසායකයන් අතර පවත්නා ව්‍යාපාරි සබඳතා තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම සඳහා වූවක් බව කියැවේ. එහිදී, සාර්ක් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති රුවන් එදිරිසිංහ මහතා හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳාම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ චීන කවුන්සිලය (CCPIT) නියෝජනය කරමින් චීන ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලයේ (CCOIC) මහලේකම් යූ ජියෑංග්ලෝංග් මහතා එක්ව සේද මාවත ව්‍යාපාරික කවුන්සිලය පිහිටුවීම සඳහා ගිවිසුමට අත්සන් තබා ඇත.

1_Seda mawatha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>