සිවු වසරකට පෙර මියගිය දෙමවුපියන්ට දාව දරුවෙක්

චීනයේදී මීට වසර හතරකට පෙර සිදුවූ රිය අනතුරකින් මියගිය දෙමවුපිය යුවළක විසින් දරුවෙකු බලාපොරොත්තුවෙන් IVF තාක්ෂණයෙන් ආරක්ෂා කරන ලද කළලයක් උපයෝගී කරගෙන දරුවෙකු බිහිව තිබේ.

2013 වසරේදී මෙම චීන දෙමවුපිය යුවළ රිය අනතුරකින් මෙළොව හැරගොස් තිබුණු අතර, එවකට ඔවුන් දරුවෙකු බලාපොරොත්තුවෙන් කළල කිහිපයක් මෙසේ නවීන තාක්ෂණයෙන් ආරක්ෂා කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ මරණයෙන් පසුව මෙම කළලවල අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ඥාතීන් අතර නීතිමය ආරවුලක්ද පැවති බව විදෙස් වාර්තා පවසයි.

අවසානයේදී එම කළල මවුකුසක තැන්පත් කිරීමෙන් පිරිමි දරුවෙකු බිහිව ඇති අතර, ඔහුගේ මවුපියන්ගේ වියෝවෙන් වසර හතරකට පසුව එම දරුවා මෙළොව එළිය දැකීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් ලෙස ඉතිහාසගත වෙයි.

1_Baby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>