සරණාගතයන් 1000ක් රැගත් නෞකාවක් බේරාගනී

ග්‍රීසිය ආසන්න සාගරයේදී භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාවක සිටි සංක්‍රමණිකයන් 1,000ක් පමණ බේරාගැනීමට හැකිවූ බව රතු කුරුස සංවිධානය පවසයි.

බ්ලූ ස්කයි එම් නමැති මෙම නෞකාවේ පුද්ගලයන් 970ක් ගමන් කර ඇති අතර අතර, එහි කාර්ය මණ්ඩලය සාගරයේ නෞකාව අතහැර දමා පළාගොස් තිබියදී මෙම නෞකාව බේරාගෙන තිබේ.

ඉතාලි වෙරළාරක්ෂකයන් විසින් එහි පාලනය සියතට ගෙන නෞකාව ඉතාලියේ ගෝලිපෝලි වරාය වෙත ගෙනැවිත් තිබේ.

එහි සිටි වැඩි පිරිසක් සිරියානු, කුර්දි ජනතාව බවද විදෙස් පුවත් සේවා පවසයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>