සජින්ට ඇප ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින්ද වාස් ගුණවර්ධන මහතාට ඇප ලබාදීම කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. 
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වාහන සාවද්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින සජින්ද වාස් ගුණවර්ධන මහතාට පවතින රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන්  එය සුවිශේෂි හේතුවක් සේ සලකා ඇප ලබාදෙන ලෙස ඔහුගේ නීතිඥවරුන් ඉල්ලා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>