සංවර්ධන නිලධාරී සම්මුඛ පරීක්ෂණ දින 30කින්

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරු ලබාදීමට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ දින 30ක් තුළ සිදුකරන බවට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පොරොන්දු වූ බවට ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

පුරප්පාඩු වී තිබෙන සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරු 20,000ට උපාධිධාරීන් බඳවා ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් අද (14දා) එම අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීහු සත්‍යග්‍රහයක නිරත වූහ.

එහිදී එම අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් අසංග දයාරත්න මහතා සමග පැවැති සාකච්ඡාවේදී මෙම පොරොන්දුව ලබාදුන් බවද එම සංගමයේ කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය තැන්නේ ඥානානන්ද හිමියෝ අවධාරණය කළහ.

ඡායාරූප – එ්ෂාන් ප්‍රනාන්දු

_DSC0050 AID_4030 AID_4050 AID_4067 AID_4081 AID_4087 AID_4107 AID_4123 AID_4131

3 thoughts on “සංවර්ධන නිලධාරී සම්මුඛ පරීක්ෂණ දින 30කින්

 1. Dayan

  What the use of these graduates who can only do government jobs. May not be their fault but the system of education of this country. You have to provide free education and provide jobs to get paid for nothing. What these development officers have done so far.

  Reply
 2. lankonis

  හැම ගමකම සංවර්ධන නිලධාරි කියල බෝඩ්නම් ගහල තියෙනවා කරන සංවර්ධනයක් නැතත් මාසයක් අවසන්ව ලබන පලමු දවසේම ගමන් වියදම් වවුචරය නම් නොවැරදීම ඉදිරිපත් කරනවා ඇතතෙන්ම ඔවුන්ට ගෙවන වැටුපට ප්‍රමානවත් සේවයක් කරඇතනම් පෙන්වන්න

  Reply
 3. Ruwan

  As a graduate, we are really shame on you my dear brothers and sisters. By looking at your faces, we can clearly say that you are more than 30 years old as of now. That means your real working era has gone. That is why you need to join Government jobs to rest during your next 30 years. This mentality will be goes with your children as well. We are really proud of ourselves, since we are fortunate to resigned from two government jobs and work for the betterment of our family in private sector.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>