ශිරාණි නැවත පිහිටුවීම ගැන කැනඩාවේ ප්‍රසාදය

හිටපු අගවිනිසුරුවරිය වන ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය නැවතවරක් එම ධුරයේ පිහිටුවීම පිළිබඳව කැනඩා රජයේ ප්‍රසාදය හිමිව තිබේ.

කැනඩාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් බෙයාර්ඩ් සඳහන් කරන්නේ 2013 වසරේදි ඇය එම ධුරයෙන් ඉවත්කිරීම පිළිබඳව තමන් දැඩි අවදානයෙන් පසුවු බවත් එය දේශපාලනික ස්වරූපයක් ගත් බවත්ය.

බදාදා දිනයේදී නැවතත් අගවිනිසුරු ධුරයට පත් ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේදී එයින් විශ්‍රාම ගත්තාය.

එසේම උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් සිවිල් පුද්ගලයෙක් පත්කිරීම පිළිබඳවද කැනඩා විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රෙසාදය හිමිව තිබේ.

‍ෙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>