ශිකර් දවාන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට එක්වෙයි

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉදිරියේදී සිදුකිරීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරයේදී ඉන්දිය ටෙස්ට් සංචිතයට ආරම්භක පිතිකරු ශිකර් දවාන් නම් කිරිමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය කටයුතු කර තිබේ. ඒ ආබාධයකට ලක්වූ ඉන්දිය පිතිකරු මුරලි විජේ වෙනුවටය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>