ශ්‍රී ලංකා හමුදාව විනයගරුකයි – ජනපති

ශ්‍රී ලංකා හමුදාව විනයගරුක බවත්, එය ලෝකයම පිළිගෙන තිබෙන බවත් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවැසීය.

මැදිරිගිරියේදී සිවිල් ආරක්ෂක බළකා සාමාජිකයින් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානයට අද (31දා) එක්වෙමින් පැවැසීය.

එසේම මින් මතුවට සිවිල් ආරක්ෂක බළකායට, ත්‍රිවිධ හමුදාවට, පොලීසියට දේශපාලය තහනම් බවත් ඒ අංශවලට තිබෙන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම බවත් ඔහු පැවැසීය.

සියලුම පාසල්වල ශිෂ්‍යභට ව්‍යාපාරය ආරම්භකළ යුතු බවත් ජනපතිවරයා සඳහන් කළේය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>