ශ්‍රම වාසනා අරමුදලින් අක්ෂි සායනයක්

නිකවැරටිය ප්‍රදේශයේ වැඩබිම්වල සේවය කරන ජනතාවට නොමිලයේ ඇස් කාණ්ණාඩි ලබාදීම සඳහා ඔවුන්ගේ අක්ෂි දුර්වලතා පරීක්ෂා කිරීමේ වෛද්‍ය සායනක් කම්කරු අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා නිකවැරටිය මෙත්තා බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

කම්කරු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ අනුග්‍රහ‘යෙන් පැවැති එම වැඩසටහනේදී අක්ෂි දුර්වලතා ඇති 800කට ආසන්න පිරිසක් හඳුනා ගෙන ඇති අතර,එම පිරිසට නොමිලේ ඇස් කණ්ණාඩි ලබාදීම ඉදිරියේදී අමාත්‍යවරයා අතින් සිදුකිරීමට නියමිතය.

මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශ ලේකම් හේරත් යාපා සහ ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ සාමාන්‍යාධිකාරි ඩී.ආර්.ජයලත් යන මහත්වරු එක්ව සිටියහ.      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>