වෙළෙඳුන් 5566කට නඩු

පාරිභෝගික අධිකාරී පනත උල්ලංඝනය කරන පිරිස්වලට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සිදුකළ මෙහෙයුම්වලදී ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට අප්‍රේල් 12 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ වෙළෙඳුන් පන්දහස් පන්සිය හැට හයකට නඩු පවරා තිබේ.

නඩු පැවරීම්වලින් රුපියල් දෙකෝටි විසිහත් ලක්ෂ පනස්හය දහස් හාරසියයක මුදලක් දඩ මුදල් ලෙස රජයට අයකර දුන් බවද එම අධිකාරියේ සභාපති හසිත තිලකරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

පාරිභෝගික පනත උල්ලංඝනය වන ආකාරයට වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳ හෝ භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව ගැටලු ඇති අවස්ථාවල ඒ පිළිබඳ 0117755481 සිට 83 දක්වා අංකවලින් දැනුම් දිය හැකිබවද එම අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

law

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>