විශාලතම දියමන්තිය සිතන තරම් වටින්නේ නැද්ද?

මෙම ශතවර්ෂයේ සොයාගනු ලැබූ විශාලතම දියමන්තිය සිතන තරම් නොවටිනා තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බව විදෙස් වාර්තා පවසයි. ටෙනිස් බෝලයක් තරමේ ලෙසේඩි ලා රෝනා නම් වූ මෙම දියමන්තිය අලෙවි කිරීම සඳහා ලන්ඩනයේදී සංවිධානය වූ වෙන්දේසියේදී ලංසු තැබූ මිලට එය මිලදී ගැනීමට කිසිවෙකු ඉදිරිපත් නොවීම මෙම තත්ත්වයට වී තිබේ.

පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී බොස්ට්වානා හිදී පොළොවෙන් මතුකර ගත් මෙම දුර්ලභ දියමන්තිය කැනඩාවේ ලුකාරා ඩයමන්ඩ් ආයතනය සතු වූවකි. ඔවුන් පවසන පරිදි කැරට් 1,109ක් වූ මෙම දියමන්තිය එදාමෙදාතුර ඉතිහාසයේදී සොයාගනු ලැබූ අනර්ඝ තත්ත්වයේ රළු දියමන්තියකි.

වෙන්දේසියේදී මෙම දියමන්තිය වෙනුවෙන් ඇ.ඩො.මිලියන 61ක මිලක් නියම වුවද, වෙන්දේසිකරුවන් අවම වශයෙන් ඇ.ඩො.මිලියන 70ක් (රු.කෝටි 1,000ක් පමණ) ඒ සඳහා බලාපොරොත්තු වී තිබුණු බැවින් විශාලතම දියමන්තිය සිතන තරම් නොවටිනා බවට අදහසක් ඇති වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>