විශ්‍රාම යන අගවිනිසුරු ජනපති හමුවෙයි

ධූරයෙන් විශ්‍රාම යන අගවිනිසුරු කේ. ශ්‍රී පවන් මහතා අද (28දා) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමු විය. එහිදී අගවිනිසුරුවරයාගේ සේවය අගය කරමින් ජනාධිපතිවරයා අගවිනිසුරු කේ. ශ්‍රී පවන් මහතා වෙත සමරු තිළිණයක් ද පිළිගන්වා තිබේ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>