විදුලි ඉංජිනේරු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය නවත්වයි

විසි අවුරුදු අඩු වියදම් විදුලි ජනන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන බවට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පොරොන්දු වී තිබෙන බැවින් වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ග තාවකාලිකව නවතා දැමූ බව විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි.

මෙම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා පසුගිය මස 08 වන දින සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කළ බවත්, මීට අමතරව අද (12දා) සවස 4.00 නොරොච්චෝලේ බලාගාරය නවතා දැමීමට තීරණය කර තිබූ බවත් එම සංගමයේ කමිටු සාමාජික ඉංජිනේරු අතුල වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

අදාළ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබාදුන් බවට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විදුලිබල මණ්ඩලයට ලිඛිතව දන්වා තිබෙන බවද හෙතෙම මෙහිදී පවසා සිටියේය.

ceb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>