ව්‍යවසාය 2016 ප්‍රදර්ශනය 01දා ඇරඹේ

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 'ව්‍යවසාය 2016' අලෙවි ප්‍රදර්ශනය අප්‍රේල් 01දා කොළඹ BMICH හිදී ආරම්භ වෙයි.

අප්‍රේල් 01, 02 හා 03 යන දින තුන පුරා පැවැත්වෙන මෙම වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයේදී රට පුරා විසිරී සිටින කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට අවස්ථාව උදා කරලීම අරමුණ බව කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය පවසයි. විශේෂයෙන්ම තරුණ ව්‍යවසායකයන් රටට හඳුන්වාදීම එහි ප්‍රධාන ඉලක්කයද වී තිබේ.

එසේම කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ 'SED' වෙළෙඳ නාමය ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගනිමින් SEDෆැෂන්, SED ජුවලරි, SED ෆුඩ් කෝර්ට් යනාදී ලෙස විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට අදාළ වෙළෙඳ කුටිද මෙහි ඉදිරිපත් කෙරේ. එළැඹෙන අවුරුදු සමය ඉලක්ක කරගනිමින්ද විශේෂ ‍වෙළෙඳ කුටි විශාල ප්‍රමාණයක්ද, අලුත් අවුරුදු ගෙදරක්ද මෙම ප්‍රදර්ශන පරිශ්‍රයේ ඉදි කර ඇත. ඒ හරහා විශේෂයෙන්ම සිංහල දෙමළ නිවෙස්වලට ආවේණික අලුත් අවුරුදු ආහාර රටාවන් ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කෙරේ. ප්‍රදර්ශනය සාර්ථකත්වයට පත් කරගැනීමට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා ප්‍රමුඛ දායකත්වයක් ලබාදෙන බවද කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>