වසරේ රග්බි ක්‍රීඩකයා ලෙස සොනි විලියම්ස් නම් කරයි


අන්තර්ජාතික රග්බි ලීග ෆෙඩරේෂන් මගින් වාර්ෂිකව පිරිනමන වසරේ රග්බි ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය සඳහා නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ සොනි බිල් විලියම්ස් නම් කර ඇත.  28 හැවිරිදි සොනි, වසර පහක පමණ කාලයක් රග්බි ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත්වී සිට නැවතත් ක්‍රීඩාව සමග එක්වූ ක්‍රීඩකයෙකි.

මේ වසරේදී නවසීලන්ත කණ්ඩායම ලබාගත් ජයග්‍රහණවලදී නවසීලන්ත කණ්ඩායමට විශේෂ මෙහෙයක් ඉටුකළ ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන්ද සොනි බිල් හඳුන්වාදිය හැකිය. පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට මේ වසරේ නොවැම්බර් දක්වා රග්බි පිටියේදී දැක්වූ දක්ෂතා හේතුවෙන් ඔහුට මෙම සම්මානය හිමිවී ඇත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>