වසරේ කාන්තාව ඇමතිනි තලතා අතුකෝරළ

Top 50 profession & career Women Awards Sri lanka-2017 සම්මාන උළෙලේදී වසරේ කාන්තාව ලෙස රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමට විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය සමත්ව ඇත. පසුගිය 14 දා කොළඹදී මෙම සම්මාන උළෙල පැවැතියේය.

විදෙස්ගත ශ‍්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් සිදුකළ සේවාවන් හා දේශපාලනික වශයෙන් ඇය ලබාගත් ජයග‍්‍රහණයන් හා සිදුකළ සුවිශේෂි දායකත්වය වෙනුවෙන් IFC ආයතනය හා Women Management ආයතනය විසින් මෙම සම්මානය පිරිනමා ඇත.

1

2 thoughts on “වසරේ කාන්තාව ඇමතිනි තලතා අතුකෝරළ

  1. Indrajith

    This trend was started by Ravi Karunanayake who was awarded the worst Finance minister of south Asia and then Pujitha Jayasundara who got the award for the worst employer of Sri Lanka.and now this lady. Award for doing what?

    Reply
  2. banda

    Award for doing what?. I can remember the drama "Thala mala pipila". Goving good service to her husband.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>