වසරකට වෛද්‍ය පිඨ අධ්‍යාපනය මාස 3 යි

පාලකයන්ගේ හා බලධාරීන්ගේ ක්‍රියා කලාපය නිසා පසුගිය සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ සිට මෙවර සිංහල අලුත් අවුරුද්ද දක්වා කාලය තුළදී වෛද්‍ය පීඨවල අධ්‍යාපන කටයුතු සිදුකර තිබෙන්නේ මාස 03 කටත් අඩු කාලයක් බව ජාතික විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සංගමය සඳහන් කරයි.

මේ වසර තුළදී ගෙවීගිය කාලය තුළ විභාග ගණනාවක් පැවැත්විය යුතු බවත්, එහෙත් එක් විභාගයක් හෝ මෙතෙක් පවත්වා නොමැති බවද එම සංගමයේ ලේකම් මහාචාර්ය වෛද්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව 2016 වසරේදී උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලැබූ සැලකිය යුතු පිරිසකට වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට නොහැකිවී තිබෙන බවද පවසා සිටියේය.

2017 වසරේ උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව කිසිදු ශිෂ්‍යයෙකු ඇතුළත් කර ගැනීමට නොහැකිවූ බවත් මෙම තත්ත්වය නිසා ඉදිරියේදී සීමාවාසික වෛද්‍ය පත්වීම් ලබාදීමත් දින නියමයක් නොමැතිව කල්යන බවද සඳහන් කළේය.

මේ ආයතනය අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් මහපාරේ අරගල සිදුකරද්දීත් ඒ සඳහා කඩිනම් විසඳුමක් ලබාදීමට බලධාරීන් හා පාලකයන්ට නොහැකි වීම නිසා වෛද්‍ය විද්‍යාල කටයුතු අඩපණවූ  බවත්, මේ වනවිට විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනයට අදාළව නිසි විසඳුම් ලබාදීමට පාලකයන් හා බලධාරීන් කටයුතු නොකිරීමෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාලවල දොරක්වත් විවෘත කරගැනීමට නොහැකිවී තිබෙන බවද වෛද්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

20170614_competency-based-medical-education

6 thoughts on “වසරකට වෛද්‍ය පිඨ අධ්‍යාපනය මාස 3 යි

 1. Dasun

  Oh is that the case in Rajarata? Galle medical faculty was open and fully functioned during the non academic strike period. Academic staff members including Professors opened the doors by them selves and did lectures. They even pumped water to kept open the hostels. I think you are also responsible for not doing anything during that period. I agree with that this government took too long to settle the SAITM issue. But this was started by previous MR regime and these heroes were frighten to open there mouth even during that time due well known reasons.

  Reply
 2. Dayan

  No, It was not due to the fault of Administrators and Rulers,But due to the acts of saboteurs who wants to destabilize the country.

  Reply
 3. Hector

  I think most of the other medical faculties functioned during the strike.You also partly responsible if that was not happen in your faculty. This person is trying to satisfy his masters by blaming the government. When non academics are on strike, you just closed the faculty, Is that the example you provide for your students? When nurses or attendants on strike your students will just close hospitals when they become doctors. Shame on you Professor. I am sure you may have collect your salary.

  Reply
 4. Don

  The duration of medical education was short because GMOA JVP IUSF wanted to have education on the streets as they conducted strike action for nothing. No gains for them but Doctors and Academics had made enough money by doing private practice and private tuition.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>