වසරකට ඩො.මි. 2500ක ණය ගෙවනවා

දැනට වසරකට ඩො.මි 2500ක ණය ප්‍රමාණයක් ගෙවා දැමීමට සිදුව ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය. අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ බත්තරමුල්ල වෝටර් එජ් හෝටලයේ ඊයේ (15දා)  පැවැති කෘෂිකාර්මික නව්‍යකරණ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියේ අනුමත අයදුම්කරුවන් සමග ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙමිනි.

2015 ආණ්ඩුව භාරගන්නා විටත් තිබූ ණය ප්‍රමාණයෙහි පොලී මුදලවත් ගෙවා ගැනීමට හැකියාවක් නොතිබූ බවත් ණය කෙතරම් ප්‍රමාණයක් තිබුණත් අවශ්‍ය මුදල් යොදවමින් එය කළමනාකරණය කර තිබෙන බවත් ඉදිරි වසර කිහිපය තුළදී මේ රටේ නිෂ්පාදන ඉහළ දමමින් ණය බර අඩු කිරීමට  පියවර ගන්නා බවත් හෙතෙම පැවසීය.

එමෙන්ම ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගාසිටුවමින් කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය සිදු කළ යුතු බවත් ඒ සඳහා ලෝක බැංකුව යටතේ ඩොලර් මිලියන 102ක මුදලක් ලබාදී ඇති බවත් අගමැතිවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේය.  

1ranilaaa

 

One thought on “වසරකට ඩො.මි. 2500ක ණය ගෙවනවා

  1. Champa

    Who told you to? Go home. Loan installments have to be paid. No government can ignore that. Your problem is you didn't have any vision for the country when you took over. Even after three years, you are still looking for ways to start. —– FTA with Singapore should not be implemented. It's Mode 4 Chapter is not conducive to our country. We should never have that Chapter. There is no need for you to explore new possibilities. You have only 18 months. During that period at least try to minimize the damage you have done to the country.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>