වයඹ එළවළු පළතුරුවලට වසවිස බෑ

වයඔ පළාතේ නිෂ්පාදනය කරන එළවළු පලතුරුවල විස සහිත දේවල් තිබුණොත් දැඩි පියවර ගන්නා බව වයඹ ප්‍රධාන අමාත්‍ය දයසිරි ජයසේකර මහතා අද (31දා) වයඹ පළාත් සභාවේදී පැවසීය.

පෝෂ්‍යදායි දේශීය ආහාර සහ දේශීය ඖෂධ භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම සම්බන්ධව පැවති වැඩමුළුවකදී ජයසේකර මහතා මේ බව පැවසීය.

One thought on “වයඹ එළවළු පළතුරුවලට වසවිස බෑ

  1. දුටුගැමුණු

    මම හිතන්නේ නෑ ඔහු නීතිය දන්නවා කියලා. ඔබට කොහොමඳ පවතින නීතියට පටහැනිව යා හැක්කේ. නමුත් මෙය හොඳ අදහසක්.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>