ලෝක නිරාහාර දර්ශකයේදී ශ්‍රී ලංකව 84වැනි ස්ථානයට

ලෝක නිරාහාර දර්ශකයේදී 2017 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට 84 වැනි ස්ථානය හිමිව තිබේ. ඒ රටවල් 119ක් අතරිනි. ජාත්‍යන්තර ආහර ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ ආයතනය, ලෝක ආහාර සංවිධානයත් සමග කරනු ලබන සමීක්ෂණයක් අනුව මෙම දර්ශකය නිකුත් කරයි.

මෙහි 100 වැනි ස්ථානය ඉන්දියාවට හිමිව තිබේ. 2016 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව මෙම දර්ශකයේ 85 වැනි ස්ථානයේ පසුවිය.

2017 වසරෙ මෙම දර්ශකයේ අවසන් ස්ථානය මධ්‍යම අප්‍රිකනු ජනරජයට හිමිව තිබේ. දකුණු ආසියානු රටවල් අතරින් ශ්‍රි ලංකාවට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නේපාලය (72) පමණි.

ඇෆ්ගනිස්තානය (107), පාකිස්තාය (106), බංග්ලාදේශය (88) යන ස්ථානය හිමිකරගෙන තිබේ. මාලදිවයින හා භූතානය මෙම ගණනයට ඇතුළත් කරගෙන නොමැත.

555

One thought on “ලෝක නිරාහාර දර්ශකයේදී ශ්‍රී ලංකව 84වැනි ස්ථානයට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>