ලෝක කුසලානයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් නිලධාරීන් 6ක්

ආරම්භවීමට නියමිත එක්දින ලෝක කුසලානය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් නිළධාරීන් 6ක් එක්වන බව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සඳහන් කරයි.

ඒ නඅව රංජන් මඩුගල්ල හ රොෂාන් මහානාම තරග තිරකවරු වශයෙන්ද, කුමාර් ධර්මසේන, රන්මෝ මාටිනස්, හා රුචිර පල්ලියගුරුගේ තරග විනිසුරන් වශයෙන්ද එක්වෙති.

විනිසුරු අධ්‍යාපනඥයෙක් ලෙස පීටර් මැනුවෙන් එක්විමට නියමිතය.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>