ලොව උණුසුම්ම හයවැනි වසර 2013යි

1850 වසරේ සිට ලොව අධිකම උෂ්ණත්වයක් වාර්තා වූ හයවැනි වසර 2013 වසර වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ කාලගුණය පිළිබඳ ඒජන්සිය සඳහන් කරයි. 2013 වසරේ  පැවැති සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 2007 වසරේ පැවැති උෂ්ණත්වයට සාමාන වන බවත් ඔවුහු පෙන්වා දෙති. මෙම තත්ත්වය ඉදිරියටත් පැවැතියහෝත් අනාගත ප්‍රජාව ගැටලුවකට පත්වන බවද කාලගුණ ඒජන්සිය සඳහන් කරයි.

2013 වසරේදී සාගරයේ හා ගොඩබිම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය  ෆැරන්හයිට් අංශක 0.9ක් වූ බවත්, එය 1961-1990 කාලසීමාවේ පැවැති සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි බවත්, කාලගුණ ඒජන්සිය පෙන්වාදෙයි.

2001-2010 යන දශකය ලොව උෂ්ණාධිකම දශකය ලෙසින් වාර්තා වෙයි. 21වැනි ශතවර්ෂය තුළදී පමණක් ලොව උෂ්ණාධිකම වසර 14න් 13ක් වාර්තා වූ බවද කාලගුණ ඒජන්සිය පෙන්වා දෙයි.

ලොව උෂ්ණත්වය වර්ධනය වීමට හේතුවන ක්‍රියාකරකම් අතරින් 90%ක්ම මිනිස් ක්‍රියාකරකම්වන බවද ලෝක දේශගුණ විද්‍යා සංවිධානයේ ප්‍රධානී මයිකල් ජාරවුඩ් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>