ලොරි-බස් අනතුරින් 10ක් රෝහලට

බදුල්ල – මයියංගණය මාර්ගයේ 9 කණුව අසළදී බස් රථයක් හා ලොරි රථයක් ගැටීමෙන් සිදු වූ අනතුරකින් පුද්ගලයින් 10ක් තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර ඇතැයි පොලීසිය කියයි. අනතුරින් බස් රථයේ රියදුරුද තුවාල ලබා තිබේ. තුවාල ලැබු පුද්ගලයන් මිගහකිවුල රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>