ලොකුආරච්චි තරග පාවා දුන්නේ නෑ – ක්‍රිකට් ආයතනය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කෞෂාල් ලොකුආරච්චි බංග්ලාදේශ ප්‍රිමියර් ලීග තරගාවලියේ සිදු වූවායැයි කියන තරග පාවාදිම් සඳහා කිසිම ආකාරයක දඬුවමකට ලක්ව නොමැති බවත්, තරග පාවාදීම් සඳහා තමන්ට ලැබුණු ඇරයුම් පිළිබඳව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය දැනුවත් නොකිරීම හැර තරග පාවාදීම් සඳහා ඔහු සම්බන්ධ වී නොමැති බවද ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි.

එසේම තරගාවලියේ සිදුවූවායැයි යනුවෙන් සඳහන් වන තරග පාවාදීම් පිළිබඳව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ සඳහා කෞෂාල් ලොකුආරච්චි සම්බන්ධ වූ බවත්, ඔහුට කිසිම ආකාරයක දඬුවමක් පනවා නොමැති බවත් පරීක්ෂණ කටයුතු තවමත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන බවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>