ලැක්ටාලිස් කිරිපිටි පැකට් මිලියන 12ක් යළි කැඳවයි

ප්‍රංශයේ ලැක්ටාලිස් සමාගමේ ළදරු කිරි පිටිවල salmonella ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අඩංගු බවට ඇති වූ අනාවරණයක් සමග රටවල් 83කට ආනයනය කෙරුණු කිරිපිටි පැකට් මිලියන 12ක් යළි කැඳවීමට සමාගම තීරණය කර තිබේ.

මෙම කිරි නිෂ්පාදන සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී එමානුවෙල් බෙස්නියර්, ප්‍රංශ මාධ්‍ය විසින් අනාවරණය කරනලද කිරිපිටිවල වූ ක්ෂුද්‍ර ජීවී ගැටලුව පිළිගෙන ඇත.

ඒ අනුව, පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ සිට නිෂ්පාදනය කෙරුණු කිරිපිටි පැකට් යළි කැඳවනු ඇති අතර, සමාගමට එරෙහිව එම කිරිපිටි ළදරුවන්ට ලබාදුන් දෙමවුපියන් නීතිමගින් කටයුතු කර ඇති බවද දැනගන්නට ලැබෙයි.

යුරෝපය, ආසියාව, ලතින් ඇමෙරිකාව සහ අප්‍රිකාව යන රටවලට යැවුණු කිරිපිටි ක්ෂුද්‍රජීවී බලපෑමට ලක්ව තිබුණත්, බ්‍රිතාන්‍ය, ඇමෙරිකාව සහ ඔස්ට්‍රේලියාවට යැවුණු කිරිපිටිවලට එම බලපෑම ඇතිව නොමැති බවද විදෙස් වාර්තා පවසයි.

1_Laktalis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>