ලාල්කාන්තගේ මවට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට මහින්ද යයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලාල් කාන්ත මහතාගේ මවගේ දේහයට අවසන් ගෞරවම දැක්වීම සදහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එක්ව තිබේ. අනුරාධපුරයේ පැවති අවමංගල්‍ය අවස්ථාවට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක්ම එක්ව සිටියහ.

31250398_609409169405427_2679065118796414976_n   31301719_609409162738761_6772217446360154112_n31253064_609409149405429_7073767860421525504_n31250621_609409286072082_7685347044180885504_n

One thought on “ලාල්කාන්තගේ මවට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට මහින්ද යයි

  1. Ruwan

    These days you can see this face at ALL the PLACES. We have to pay our full attention on him by considering his AGE. But, make sure not to become a FOOL for his CUNNING POLITICS.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>