ලංවිම ඉන්ජිනේරු වර්ජනය පිළිබඳ අවසන් තීන්දුව අද

විදුලි අර්බුදය සඳහා කඩිනමින් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන ලෙස ඉල්ලා ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී ආරම්භ වීමට නියමිත විදුලිබලමණ්ඩල ඉංජිනේරුවන්ගේ වැඩ වර්ජනය පිළිබඳ අවසන් තීන්දුව අද (17දා) ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

ඉංජිනේරු සංගමය විසින් මේ මස 20 වැනිදා හෝ ඒ ආසන්න දිනක සිට අඛණ්ඩවඅකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත්කිරීමට නියමිතව ඇත.

ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගැනීම සඳහා ඉංජිනේරු සංගමයේ විධායක කමිටුව අද රැස්වීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර, අද ගන්නා තීරණ හෙට (18දා) දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත්කර තිබෙන 20 අවුරුදු ජනතා සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක නොකර පෞද්ගලික අංශයෙන් වැඩි මුදලට විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ජාවාරමක් සිදුවෙමින් තිබෙන බවද විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි.

විදුලි අර්බුදය විසදීම සඳහා අඩු වියදම් කඩිනම් ජනතා සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා වැඩ වර්ජනයක් සිදුකරන බවට ඉංජිනේරු සංගමය විසින් පසුගිය 10 වැනිදා විෂයභාර අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාට ලිඛිතව දන්වා තිබිණි.

strike

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>