ලංගම බසයකට ප්‍රහාරයක්

කැකිරාව ඩිපෝවට අයත් බස් රථයකට ඊයේ (30දා) අලුයම කිසියම් පිරිසක් පොලු වලින් පහරදී අලාභහානි සිදුකර ඇත.

කැකිරාව ලබුනොරුව ප්‍රදේශයේ රාත්‍රී නවතා තිබියදී මෙම විනාශය සිදුකර ඇතැයි පොලිසිය කියයි. 

පුද්ගලික බස්රථ හිමිකරුවකු සමග මාර්ග කාලසටහන නිසා ඇතිවූ බහින් බස් වීමක් මත මෙය සිදුකරන්නට ඇතැයි කැකිරාව ඩිපෝව කැකිරාව පොලිසියට කල පැමිණිල්ලේ සදහන්වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>