ලංකා – UAE ආරක්ෂක සහයෝගීතාව වර්ධනයට අවධානය

ශ්‍රී ලංකාව හා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාව වර්ධනය කර ගැනීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ  සහයෝගය නිරතුරුව ලබාදෙන බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නව තානාපතිවරයා ලෙස පත් වූ  ගරු අහමඩ් අලි අල්මූඅල්ලා මහතා (Ahmed Ali Almaulla) අද (24දා) ආරක්ෂක අමාත්‍යාංයේදී හමු වූ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.

එසේම ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රජය ලබාදෙන සහයෝගීතාවය අගය කරන බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>