ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ මහලේකම් ධුරයට ලලිත් ඔබේසේකර

ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ මහලේකම් ධුරයට වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙකු මෙන්ම, වෘත්තිකයකු වූ ලලිත් ඔබේසේකර මහතා 2018 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට පත්කර තිබේ. වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ හසල දැනුමක් ඇති ඒ මහතා 2010 වසරේ සිට 2013 වසර දක්වා ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ අතර සංගමයේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයකු ලෙස වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතියට සහ සංගමය වෙනුවෙන් විශාල සේවාවක් සිදුකළ වෘත්තිකයෙකු ලෙස ඔහු සැලකෙයි. මෙම සංගමයේ මහලේකම් තනතුරේ සිටි මාලින් ගුණතිලක මහතා 2001 වසරේ සිට අඛණ්ඩව වසර 16ක විශිෂ්ට සේවා කාලයකින් අනතුරුව පසුගියදා විශ්‍රාම ගොස් තිබේ.

ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ මහලේකම් තනතුරට අභිනවයෙන් පත් වූ ලලිත් ඔබේසේකර මහතා ජාතික සහ ක්ෂේත්‍රය හා සබැඳි මණ්ඩල සහ කමිටු කිහිපයක සංගමය හා එහි සාමාජිකත්වය නියෝජනය කරනු ඇත. මීට අමතරව සංගමය හා එහි සාමාජිකත්වය නියෝජනය කරමින් රජය සහ වෙළෙඳ පාර්ශ්ව සමග අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකරනු ඇත.

වැවිලි කර්මාන්තයේ දශක හතරකට වැඩි අත්දැකීම් සම්භාරයක් සහිත ලලිත් ඔබේසේකර මහතා 1973 වසරේදී අභ්‍යාසලාභී කළමනාකරවරයකු ලෙස මැක්වුඩ්ස් එස්ටේට්ස් ඇන්ඩ් ඒජන්සීස් සමාගමෙන් සිය වෘත්තීය ජීවිතය ඇරඹූ අතර, පූර්ණ කාලීන රැකියා ජීවිතයෙන් විශ්‍රාම යන විට කලාපීය වැවිලි සමාගම් දෙකක අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී ධුරයන්හි කටයුතු කර ඇත. පූර්ණකාලීන රැකියාවන්ගෙන් විශ්‍රාම යෑමෙන් අනතුරුවත් කලාපීය වැවිලි සමාගම් 21ක සහ සාමාජිකයන් සඳහා සිය උපදේශාත්මක සහාය කර්මාන්තයේ සිටින සෙසු පාර්ශ්වකරුවන් සමග වඩාත් ඵලදායී සබඳතා පවත්වාගෙන යෑමටත් සමත් වී සිටී.

1_Lalith Obeyesekere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>