ලංකාවේ දිනකට කසල මෙටො 8000ක්

 

ශ්‍රී ලංකාවේ දිනකට කසළ මෙට්‍රික් ටොන් 7500 – 8000 පමණ ප්‍රමාණයක්  එකතුවන අතර, ඉන්වැඩිම ප්‍රමාණය වන කසළ මෙට්‍රික් ටොන් 1,500 ක් බස්නාහිර පළාතෙන් පරිසරයට එකතුවන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධර්මසිරි මහතා %අද^ ට පැවසීය.

එමෙන්ම මෙරට පොලිතින් භාවිතයද ශීඝ්‍රයෙන් වැඩිවී ඇතිබවත්, ඒ අනුව දිනකට පොලිතින් බෑග් මිලියන 15 ක් භාවිත කරන බවත් ධර්මසිරි මහතා පෙන්වාදුන් අතර,එක් පොලිතින් බෑගයක් උපරිම වශයෙන් නැවත එක්වරක් හෝ භාවිත කරන්නේනම් දිනකට එකතුවන පොලිතින් බෑග් ප්‍රමාණය අඩකින් අඩුකරගැනීමට හැකියාව ඇති බවද ධර්මසිරි මහතා ප්‍රකාශකළේය.

සමස්තයක් ලෙස බොහෝ ප්‍රදේශතුළ කසළ බැහැර කිරීමේ නිසි ක්‍රමවේදයක් නොතිබීම මෙලෙස කසළ වැඩි වශයෙන් එකතු වීමට හේතුව වී ඇතිබවත්, නැවත නැවත භාවිත කිරීම සහ නිසි ක්‍රමවේදයකින් යුතුව කසළබැහැර කිරීම තුළින් කසළ ප්‍රමාණය බොහෝ ලෙස අවම කරගැනීමට හැකි බවත් හෙතෙම අවධාරණය කළේය.

දිවයින පුරා කසළ කළමනාකරණය පැවරී ඇත්තේ පළාත් පාලන ආයතනවලට බවත්, ඒසඳහා සහයෝගයක් ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් පළාත් පාලන ආයතන ආශ්‍රයෙන් කොම්පෝස්ට් සකස්කරන බවත් කී ඒ මහතා ඒසඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික, මූල්‍ය සහ උපදේශකාත්මක සහායද ලබාදෙන බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

දිරන කසළසහ නොදිරන කසළ ලෙස වෙන්කර බැහැර කිරීම කසළ කළමනාකරණයට පහසුවක් වන බවත්,ගෘහස්ථ කසළ කළමනාකරණය තුළින් නිෂ්පාදනය කරගතහැකි කොම්පෝස්ට්, පොහොර ලෙස යොදාගැනීමෙන් ආර්ථික වාසියක් ලබාගැනීමට හැකියාව පවතින බවත්  ධර්මසිරි මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

ජාතිකපරිසර සතිය තුළදී මේසම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකිරීම රටේ සෑම පුරවැසි යුතුකමක් වනඅතර, මේසම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකර රටේ කසළ ප්‍රමාණය අඩුකරගැනීමට දායක වන ලෙසත්, රට පවිත්‍රව තබාගැනීමට දායක වන ලෙසත්මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධර්මසිරි මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>