රුසියාව අසාද් විරුද්ධවාදීන්ට එරෙහි ගුවන් ප්‍රහාර අරඹයි

සිරියාවේ අසාද් විරුද්ධවාදීන් වෙත ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම රුසියාව විසින් අරඹා තිබේ.

ඒ අනුව, සිරියාවේ හොම්ස් හා හමා පළාත්වල සිරියානු ජනාධිපති බෂර් අල්-අසාද්ට එරෙහි සටන්කරුවන් සිටින ප්‍රදේශ මෙම ගුවන් ප්‍රහාරවලට ඉලක්ක වී තිබේ.

මෙම ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පැයකට පෙර රුසියාව විසින් එය ඇමෙරිකාවට දැනුම් දී ඇති බවද විදෙස් වාර්තා පවසයි.

රුසියානු ආරක්ෂක බලධාරියෙකු කියා සිටියේ IS ඉස්ලාම් රාජ්‍ය අන්තවාදීන් මෙම ප්‍රහාරවලට ඉලක්ක වූ බවයි.

කෙසේ වෙතත්, නම සඳහන් නොකළ ඇමෙරිකානු නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ ඔවුන් මෙතෙක් ඉස්ලාම් රාජ්‍ය අන්තවාදීන් සිටින ප්‍රදේශ වෙත ගුවන් ප්‍රහාර ඉලක්ක කර නොමැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>