රාජිත ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ලොකු පුටුවකට

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විධායක සභාවට සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා තෝරා පත්කරගෙන ඇති බව අමාත්‍යාංශ නිවේදනය කළේය. විධායක සභාවට සාමාජිකයන් 34 කු පත්කරගන්නා අතර එම සාමාජිකයින්ගේ නිලකාලය වසර දෙකක් වෙයි. මෙවර විධායක සභාවට ආසියානු රටවල් 04 ක නියෝජිතයින් තේරී පත්වී ඇත.

5 thoughts on “රාජිත ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ලොකු පුටුවකට

 1. අප්පුහාමි

  මේ ලෝකයම විහිළුවක් බව අද මට සිතුනි.

  Reply
 2. Aussie

  Congrats! No use of talking about stars to those who have not even seen the sky. Minister,keep up your good work.Good Luck.

  Reply
 3. Harsha

  Muta thiyana sochchamawath karaganna ba. Wihiluwak.

  මෙයාට තියෙන සොච්චමත් කරන්න බෑ. විහිළුවක්

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>