රණවිරුවෝ උතුරේ යුද සැමරුම සමරති

09 වැනි යුද සැමරුම යෙදුණු අද (18දා) උතුරේ සියලුම ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයන්හි යුද ජය සැමරීම සිදු කෙරිණි.

තිස් වසරක් තිස්සේ පැවති යුද්ධය නිම කර වසර 09ක් ගත වීම නිමිත්තෙන් පැවති මෙම යුද සැමරුම් එම ආරක්ෂක හා බළ සේනා මූලස්ථානවල අඥාපතිවරුන්, සේනංකාධිපතිවරුන් හා බළසේනාධිපතිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මේ අතර වන්නි වන්නි ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරල් කුමුදු පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වන්නි ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේද යුද සැමරුමක් පවත්වන ලදී.

DSC_8562 DSC_8571 DSC_8586 DSC_8593 DSC_8594 DSC_8595 DSC_8603 DSC_8611 DSC_8631

One thought on “රණවිරුවෝ උතුරේ යුද සැමරුම සමරති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>