යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය නොවැම්බර් 07

ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනය හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය එක්ව සංවිධානය කරන යොවුන් පාර්ලිමේන්තු නොවැම්බර් 07දා පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 3.00 දක්වා දිවයිනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 334 කදී පැවැත්වේ.

මෙම යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අයිතිය දිවයින පුරා පිහිටි 2015/07/31 වනවිට ලියාපදිංචි යෞවන 12938 යෞවන සමාජ තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ 05 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට හිමිවන බව ශ්‍රී ලංකා යෞවන සම්මේලනයේ පරිපාලන ලේකම් මහේෂ් තිලකරත්න මහතා පැවසීය.

දිවයිනේ මැතිවරණ කොට්ඨාස 160 ක් සඳහා යොවුන් පාර්ලිමේන්තු තෝරාපත් කරගැනීම මෙම මැතිවරණයේදී සිදුවේ.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාති, අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ මහතාගේ සංකල්පයට අනුව නව මුහුණුවරකින් යුතුව මෙවර යොවුන් මැතිවරණයේදී සිදුවේ.

මෙවර මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව සඳහා යෞවන සමාජ සාමාජික ඡන්දයෙන් 160 දෙනෙකුද, විශ්වවිද්‍යාල, නීති විද්‍යාලය, නීති පීඨ, පාසල් ශිෂ්‍ය නායක (දේශපාලන විද්‍යාව හදාරන) විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති (බාධිත), යෞවන සමාජ නොවන වෙනත් තරුණ සංවිධානවල වයස අවුරුදු 18-28 අතර තරුණ තරුණියන්ගෙන් ලබාගන්නා ලද අයදුම්පත්වලට අනුව ඔවුන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ලක්කරමින් 65 දෙනෙකු ද තෝරාගැනීම සිදුකරනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>