යාපනය මහාධිකරණ විනිසුරු ඉලංන්චේලියන් ත්‍රිකුණාමලයට

යාපනය මහාධිකරණ විනිසුරු මානික්කවාසගර් ඉලන්චේලියන් මහතා මේ මස 28 වැනිදා සිට ත්‍රිකුණාමලයේ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා වශයෙන් පත් කොට තිබේ.

 අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් මෙම පත් කිරීම් සිදු කරනු ලැබ ඇත.

ඉලන්චේලියන් මහතා 2015 වසරේ ජුනි මස 01 වැනිදා යාපනය මහාධිකරණ විනිසුරු  වශයෙන් වැඩ භාරගත්තේද ත්‍රිකුණාමල මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා ළුහයෙන් සේවය කරමින් සිටියදීය..

 එමෙන්ම ඉලන්චේලියන් මහතා යුද සමයේදීද වවුනයාව දිස්ත්‍රික්කයේ මහේස්ත්‍රාත් වරයා වශයෙන්ද සේවය කොට ඇති අතරම යුද සමයේදී මහත් සේවයක් කළ විනිසුරුවරයෙකු වශයෙන් එවකට ජනතාවගේ ප්‍රසාදය දිනා සිටි අයෙකි.

අනතුරුව යාපනය මහාධිකරණ විනිසුරු වශයෙන් වැඩ භාර ගැනීමෙන් පසුව ආන්දෝලනයකට ලක් වූ විද්‍යා දැරියගේ නඩු තීන්දුව ලබා දුන් ප්‍රධාන මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කළේද ඉලන්චේලියන් මහතාය.

ත්‍රිකුණාමලය මහාධිකරණ විනිසුරු වශයෙන් පත් කිරීම හා ස්ථාන මාරුව අවලංගු කරන ලෙසට දෙමළ ජාතික සන්ධානය විසින් හා වෙනත් සංවිධාන විසින් කරන ලද ඉල්ලීමද පසෙක දමා ඉලන්චේලියන් මහතා ඉල්ලා ඇත්තේ තමන්ට එම ස්ථාන මාරුවට යාමට නිසි කාලය පැමිණ ඇති හෙයින් එහි යා යුතු බව පවසමිනි.

Ilancheliyan

 

One thought on “යාපනය මහාධිකරණ විනිසුරු ඉලංන්චේලියන් ත්‍රිකුණාමලයට

  1. Champa

    As a Sinhalese, I would say, Judge Ilancheliyan is one of the greatest men, we have seen who received admiration and respect equally from Tamils, Sinhalese and Muslims. The daughter of the deceased Police Sergeant of whom Judge Ilancheliyan assured to look after until his death has shown commendable results at O/Ls. She has a brother too. —– Judge Ilancheliyan's brave verdict on Vidya's case was a consolation for all who fought for justice. — I am not sure of the reason for the transfer. May be routine. I don't know. But I think Jaffna is more vulnerable than Trinco. Therefore, given the high crime rate, society-wise,the services of Judge Ilancheliyan is of dire need in Jaffna than Trinco. ——- Moreover, Tamil womenfolk and the youth have tremendous faith and trust in Judge Ilancheliyan. I remember a Tamil mother of three children who committed suicide by consuming poisonous ice cream has written her last letter to Judge Ilancheliyan, not to her family. That shows how much Judge Ilancheliyan is close to Jaffna people. —— I strongly believe that this transfer should be deferred, at least for the time being.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>