ආණ්ඩුව අවසන් – SLFP ඇමතිවරු ස්වාධීන වෙති

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ සිටිනතුරු ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ නොවීමට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තිරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ආණ්ඩුවේ දැරූ තනතුරුවලින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ඇමතිවරුන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය ක තිබෙන අතර යහපාලන ආණ්ඩුවේ කටයුතුද ඒ සමග අවසන් වීමට නියමිතය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තනි ආණ්ඩුවක් පවත්වාගෙන යෑමට තීරණය කර ඇති බවනි ශ්‍රීලනිප ඇමතිවරුන් සිය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වී පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට තීරණය කර ඇතැයිද වාර්තා වෙයි. එසේ වුවහොත් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂය වශයෙන් එජාපය පමණක් කටයුතු කරනු ඇත.

මේ සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇමතිවරුන් හා ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දීර්ඝ වශයෙන් ඊයේ (13දා) සාකච්ඡා කර ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

SLFP-Logo copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>