යකඩ හීන තලන්න එපා – විරෝධය ගාලුමුවදොර පිටියට

ඇලොයි වීල්, බොඩි කිට්, සයිලන්සර්, ස්ටිකර්, අලුත් LED පහන් වර්ග ඇතුළු සියලුම නවීකරණය කිරීම් තහනම් කර,ඒ සඳහා වන දඩය රු. 50,000 සිට 300,000 දක්වා වැඩිකිරීමට එරෙහිව යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය විරෝධතාවක් පැවැත්වීමට සූදානම් වෙයි.

‘යකඩ හීන තැලීම නවත්වනු’ යන තේමාව යටතේ පැවැත්වෙන විරෝධතාව අගෝස්තු 13 වැනිදා කොළඹ ගාලු මුවදොර පිටියේදී පැවැත්වෙන බව එම සංගමය සඳහන් කරයි.

උද්ඝෝෂණය සදහා සියලුම යතුරුපැදි, ත්‍රීරෝද රථ, වාහන, බස් රථ, ලොරි රථ හිමියන්ට එක්වන ලෙස ඔවුහු විවෘතව ආරාධනා කරති.

 

 

2 thoughts on “යකඩ හීන තලන්න එපා – විරෝධය ගාලුමුවදොර පිටියට

  1. Lion

    This is another tragedy they don't accept the law which is introduced to protect them. We see every day at least 3-5 die on the road in very pathetic manner. If they block the road they should be given a sever thrashing.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>