මෙවර ටෙනිස් ජාතික ශූරයා ෂාමල්

මෙවර ටෙනිස් ජාතික ශූරයා වන්නට ෂාමල් දිසානායක සමත් විය. ඒ තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේදී තරග වට 2-0 ක පහසු ජයක් හිමි කර ගනිමිනි. කොළඹ ටෙනිස් සම්මේලන මූලස්ථානයේදී අද (12) පැවති අවසන් මහා තරගයේදී පහසුවෙන් සිය ජයග්‍රහණය තහවුරු කර ගත් ෂාමල් සිය ප්‍රතිවාදියා පරාජයට පත් කලේ 6-0 ක් හා 6-0 ක් ලෙසිනි. ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සම්මේලනය විසින් මෙම තරගාවලිය සංවිධානය කලේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>