මෙරට ක්ලෝරීන් අවශ්‍යතාව සපුරාගැනීමට අවස්ථාවක්

ශ්‍රී ලංකාව වාර්ෂිකව ක්ලෝරීන් ආනයනය සඳහා රු.මිලියන 130ක් වැය කරන බවත්, පරන්තන් කම්හල නැවත ආරම්භ කළහොත් මෙරට සමස්ත ක්ලෝරීන් අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණයෙන්ම සපුරාගත හැකි බවත් අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පවසයි.

කිලිනොච්චියේ, පරන්තන් රසායනික කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙසේ අදහස් දැක්වීය.

මෙම පරන්තන් රසායනික කම්හල කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන, පරන්තන් රසායනික සමාගමට අයත් වන අතර, එම සමාගම 2015 වසරේදී රු.මිලියන 150ක ලාභයක්ද ලබා ඇති බව අමාත්‍යාංශය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>