මෙයා ගැන දන්නවනම් පොලීසියයට කියන්න

කෝලලකෑම් හා ගිනි අවි සන්තකයේ තබා ගැනිම සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය කරන විමර්ශනයකට අදාළව සැකකරුවෙකු සෙයා ගැනීමට පොලීසිය මහජනතාවගේ උපකාර ඉල්ලා සිටියි.

ධර්ම කීර්ති තාරක පෙරේරා විජේසේකර නැමැති මෙම සැකකරු නානාතොට කොස්ගොඩ පදිංචි මබ පොලීසිය පවසයි.

සැකකරුගේ ඡායාරූපය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>