මුහුද අවධානම්

දිවයිනට උතුරු දෙසින් පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වාභාවය හේතවෙන් මන්නාරම සිට කන්කසන්තුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන ගැඹුරු හා නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල නිරන්තර වැසි හෝ ගිගුරුම්සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදෙශවල තාවකාලික ඉතා තද සුළං (පැයට කිලෝමීටර් 70-80 දක්වා ඇතිවිය හැකි බවත් එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැකි බවත් පොලීසිය කියයි. මෙය අද (13දා) පස්වරු 1.30 සිට පැය 24ක කාලයක් මෙම නිවේදනය වලංගු බවද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

rough-sea-2_0_2 copy copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>