මුහුද අවට මත්ස්‍ය සම්පත් ප්‍රමාණය ගැන විධිමත් සමීක්ෂණයක් ජුනි මාසයේදී

ලංකාවට අයත් මුහුදු ප්‍රදේශය තුළ සිටින මත්ස්‍ය සම්පත් ප්‍රමාණය හා මුහුදු පරිසරය පිළිබඳ ජුනි මාසයේදී විධිමත් සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි නාරා ආයතනය සඳහන් කරයි.

නෝර්වේ රාජ්‍යයට අයත් අධි තාක්ෂණික උපකරණ සහිත නැවක් යොදාගෙන මෙම සමීක්ෂණය සිදු කරන බවත්, මෙවැනි සමීක්ෂණයක් මීට පෙර සිදුකර තිබෙන්නේ 1979 වසරේදී බවත් එම ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය පාලිත කිත්සිරි මහතා සඳහන් කළේය.

නෝර්වේ රාජ්‍යයෙන් මෙම පහසුකම් නොමිලේම ලබාදෙන බවත්,ජුනි මාසයේ සිටම මාසයක කාලයක් නැව ලංකාව වටේ මුහුදු ප්‍ර‘දේශයේ ගමන් කරමින් මෙම සමීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

ලබාගන්නා දත්ත සියල්ලම නාරා ආයතනයට ලැබෙන අතර, එම වාර්තාවලට අනුව මත්ස්‍ය සම්පත රැකගැනීම ඇතුළු කටයුතු සිදුකළ හැකි බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

අදාළ සමීක්ෂණයේදී මත්ස්‍ය ප්‍රමාණය, මුහුදු පරිසර පද්ධතිය, ලවණ තත්ත්වය, උෂ්ණත්වය, මත්ස්‍යයන් බෝවන ස්ථාන, මත්ස්‍යයන් වැඩිපුර ගැවසෙන ප්‍ර‘දේශ ආදිය පිළිබඳ මූලික වශයෙන් දත්ත ලබාගැනීම සිදු කරන බවද හෙතෙම පවසා සිටියේය.

One thought on “මුහුද අවට මත්ස්‍ය සම්පත් ප්‍රමාණය ගැන විධිමත් සමීක්ෂණයක් ජුනි මාසයේදී

  1. Champa

    No. This is not good. With Norway? Are you kidding? Have you all ever thought why do they offer this very expensive research free of charge? Don't let any country to do this type of a research. The data is too valuable and fragile to share with another country especially a country whose second highest earning is coming from fish exports. On the other hand if we allowed this, it will backfire. There is no guarantee they won't share our data with anybody so much so they can misuse this data to even make an international organization to pass a ruling to declare no-go zones in our ocean for no reason. Our fisheries export sector is booming. We will be at the risk of losing a large sum of foreign earnings. Why do we want to take that risk? Let fish breed by itself. We have our own methods and restrictions to limit over-fishing. Unlike in other countries our ocean is virgin and unpolluted. This research by a foreign country is no good. Don't we have our own Research Institute of Fisheries Science if you really need of this type of a research? Or are you people doing this because Norway offered this free of charge? Shame on you. Depletion of fish stock in the ocean is a global issue. Our ocean is rich of marine biodiversity. We need to protect it. We should say no to this research.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>